EST
ENG
RUS

20. septembril 2008 aastal asutati Pirital elavate erivajadusega laste ja noorte vanemate eestvedamisel Mittetulundusühing MTÜ Charity Pirital. Ametlikult registreeriti ühing 22. jaanuaril 2009. aastal.

Ühingu eesmärgiks on luua erivajadusega lastele ja noortele võimalusi osalemaks erinevates teraapiates, parandades seeläbi nende sotsiaalsust, aidata sisustada nende vaba aega ning koondada peresid ühistesse tegevustesse, et toetada seeläbi mitte üksnes puudega inimest vaid kogu tema peret kui tervikut.

MTÜ Charity Pirital ei ole ainult Pirita keskne, vaid avatud inimestele ka mujalt Eestist. Ühinguga liituma on oodatud erivajadusega inimesed ja nende pereliikmed, kuid ka kõik need inimesed kes tunnevad, et nad saavad ja tahavad ühingu eesmärkide täitmisel toeks olla.