EST
ENG
RUS


"Inimese väärtust ei hinnata välimusest, vaid tema hingest ja selle sügavusest."

20. septembril 2008 aastal asutati Pirital elavate erivajadusega laste ja noorte vanemate eestvedamisel Mittetulundusühing MTÜ Charity Pirital. Ametlikult registreeriti ühing 22. jaanuaril 2009. aastal.

Ühingu eesmärgiks on erivajadusega inimeste abistamine olme, meditsiini- ja muude probleemide lahendamisel, nende sotsiaalne rehabilitatsioon, vabaaja sisustamine, tegelemine liikumisharrastustega ning koondamine MTÜ Charity Pirital liikmeteks

MTÜ Charity Pirital ei ole ainult Pirita keskne, vaid avatud inimestele ka mujalt Eestist. Ühinguga liituma on oodatud erivajadusega inimesed ja nende pereliikmed, kuid ka kõik need inimesed kes tunnevad, et nad saavad ja tahavad ühingu eesmärkide täitmisel toeks olla.